Monday, 7 June 2004

Eurosclerose


The most certain aspect of social history is dramatic change

- Robert Prechter, auteur van ,,At the Crest of a Tidal Wave”

Op 3 juni hield de minister van Buitenlandse Zaken de heer Ben Bot een toespraak in de Humboldt Universiteit van Berlijn. Daarin vertelde hij eigenlijk dat de EU dreigde uiteen te vallen en men moest evalueren of de Unie niet te ver was doorgeschoten.

Eindelijk heeft een Nederlandse minister de moed opgevat om de realiteit onder ogen te zien en dit ook naar buiten te brengen. Wat de heer Bot uitdrukte is nog maar een klein gedeelte van het gehele verhaal. De Europese Unie staat er al jarenlang financieel-economisch bijzonder slecht voor, dat wijzen alle cijfers uit. De groei is eruit, de prijsstijgingen zijn enorm, mede dankzij de invoering van de euro, de onvrede in de Unie is groeiende en de EU-politici houden zich voornamelijk bezig met zo snel mogelijk hun eigen zakken te vullen. Dit was reeds een publiek geheim, maar de International Herald Tribune heeft dit deze maand in een artikel ook gepubliceerd.

Wat we hier zien is nog maar het begin. De Europese Unie is voor haar economische groei voornamelijk afhankelijk van de Verenigde Staten. Nu daar de economie stokt voelt de Unie de hevige tegenslag. Bovendien moet men nu op industrieel terrein concurreren met China en in de dienstensector met India. Deze landen zijn natuurlijk veel goedkoper dan de reumatische West-Europese verzorgingstaten met hun torenhoge belastingen en enorme bureaucratieën.

Bovendien zijn de overheden in de oude Unie-landen hard op weg om zelfs het laatste restje rijkdom te verkwanselen via de verkoop van het resterende goud op de internationale markt. Nederland heeft bijvoorbeeld over de laatste 10 jaar zo’n 900 ton goud op de wereldmarkt gebracht; van 1700 ton tot amper 800 ton. Dit alles is gedaan om maar meer geloofwaardigheid te geven aan de papieren euro, andere centrale banken in de EU hebben dit ook gedaan. Wie zijn nou degenen die dit goud massaal opkopen, inderdaad, dat zijn juist de Chinezen, Indiërs en andere Oost-Aziaten, dus niet alleen worden onze banen geëxporteerd naar Oost-Azië, maar ook onze rijkdom.

Binnen een decennium zullen de Europeanen en dus ook de Nederlanders er achter komen hoe arm ze zijn geworden. De werkloosheid is dan schrikbarend hoog en de economie is in een deflatoire spiraal terechtgekomen. Vanwege de enorme papiergeldexpansie door de Europese centrale banken is de euro dan al lang weggevaagd, evenals de pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen en juist net in een periode waarop de geboortegolf-generatie daarvan wilde genieten.

Willen we nog redden wat er te redden valt, dan dienen we allereerst direct de euro-zone te verlaten en vervolgens het lidmaatschap van de Europese Unie op te zeggen, eventueel gevolgd door een lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie. Doen we dit niet dan rest ons niets anders dan toeschouwers te worden van de onvermijdelijke economische aftakeling van de Unie, ook wel kort samengevat als ‘Eurosclerose’.

Albert Spits is financieel analist en bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting

http://www.iht.com/articles/521419.html

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/02/0222E048.htm?fmt=INPPRINT

http://www.euobserver.com/?sid=9&aid=16433

http://www.efta.int/