Wednesday, 8 September 2004

Nederland blijft grootste betaler in EU


BRUSSEL – Ook in 2003 was Nederland het land dat per saldo het meest heeft afgedragen aan ‘Brussel’, in verhouding tot het nationaal inkomen. Vorig jaar bedroeg het verschil tussen betalingen en onvangsten voor Nederland een kleine 2 miljard euro, ofwel 0,43 procent van het nationaal inkomen. Dat bleek uit een presentatie dinsdag door de Europese Commissie.

Overigens hanteert het Nederlandse ministerie van Financiën andere cijfers, waardoor de Nederlandse nettobijdrage nog hoger wordt. Dat heeft te maken met douaneheffingen, die volgens de Commissie eigendom zijn van de Europese Unie. Nederland heeft relatief veel douaneheffingen door de grote Rotterdamse haven.

Gunstiger

De nettopositie is de laatsate jaren voor Nederland wel iets gunstiger geworden. In 2001 droeg Nederland per saldo nog 0,54 procent van zijn nationaal inkomen af aan Brussel. Andere grote nettobetalers zijn Zweden en Duitsland, die beide 0,36 procent van het nationaal inkomen afdragen, volgens de rekenwijze van de Europese Commissie. Grootste ontvanger is Portugal. Van het nationaal inkomen bestaat daar 2,66 procent uit Brussels geld.

Ieren

Per hoofd van de bevolking krijgen de Ieren het meest. Bij hun is het saldo van betalingen en ontvangsten 390 euro per persoon per jaar. Een Nederlander draagt 120 euro per persoon af. Ook hier hanteert het Nederlandse ministerie van Financiën hogere cijfers. Luxemburgers moeten zelfs 125 euro afdragen, maar dat is buiten de inkomsten gerekend die dat land heeft dankzij de aanwezigheid van tal van EU-instellingen zoals het Hof van Justitie.

In 2003 ging 57 procent van de uitgaven aan de lidstaten naar landbouw. In die categorie is Frankrijk traditioneel de grootste ontvanger. Het land is in zijn eentje goed voor bijna een kwart van alle Europese landbouwsubsidies.

Nettobelastingen

De discussie over nettobetalingen zal de komende jaren in alle hevigheid worden gevoerd. Vanaf 2007 moet er een nieuwe meerjarenbegroting liggen. Nederland pleit al jaren voor een genoegdoening voor het feit dat het veel meer aan Brussel kwijt is dan andere, vergelijkbare landen. De Europese Commissie heeft die wens overgenomen in een voorstel dat echter omstreden is omdat de enorme korting die de Britten krijgen op hun EU-betalingen daarin wordt verminderd. Bij deze dans om het geld heeft elk land vetorecht.

EU-commissaris Schreyer benadrukte dinsdag dat de EU meer is dan een saldo van betalingen en ontvangsten. “Ook voor nettobetalers zijn de economische en politieke voordelen van de interne markt, de eenheidsmunt en de politieke constructie veel groter dan de nettobetalingen aan de EU-begroting”, aldus de commissaris voor Begroting.

Dit artikel verscheen eerder op http://www.nu.nl