Thursday, 2 September 2004

Zalm pleit voor minimum winstbelasting bij bedrijven


Minister Zalm van Financiën heeft eergisteren in het Europees Parlement voorgesteld om een minimum vast te stellen voor de vennootschapsbelasting voor alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee gaat hij aanzienlijk verder dan zijn partijgenoot Bolkestein, die als verantwoordelijk eurocommissaris hooguit de rekenbasis voor de bedrijfsbelastingen gelijk wil trekken.

Voor Nederland heeft het kabinet onlangs besloten om de vennootschapsbelasting te verlagen van 34,5 procent nu naar 30 procent in 2007. In Duitsland (38,3 procent) en Italië (37,3) ligt het tarief hoger, in landen als Zweden (28 procent) en Ierland (12,5 procent) ligt het tarief lager.

De komende tijd moeten de EU-ministers van Financiën praten over Bolkesteins voorstel voor een gezamenlijke rekenbasis. ,,Als we een akkoord willen bereiken over de gezamenlijke basis voor de vennootschapsbelasting, denk ik persoonlijk, en dat is misschien onverwacht voor een liberaal, dat we uiteindelijk ook een soort minimumniveau moeten hebben”, zei Zalm.

Momenteel is het moeilijk om te bepalen hoeveel belasting bedrijven moeten betalen. Weliswaar zijn de percentages bekend, maar elk EU-land heeft een waaier aan uitzonderingen en aftrekmogelijkheden. Bolkestein wil dat gelijk trekken om vergelijkingen makkelijker te maken.

Sommige landen, waaronder Duitsland, willen die gelegenheid aangrijpen om ook de in hun ogen oneerlijke belastingconcurrentie aan te pakken. Met name in het voormalige Oostblok, maar bijvoorbeeld ook in Ierland, worden bedrijven gelokt met lage vennootschapsbelasting. Daardoor zien de rijke landen zich gedwongen ook de lasten te verlagen. Bolkestein juicht die concurrentie toe.

Maar volgens Zalm gaat het te ver om helemaal niets te regelen. Hij is vooral bang voor belastingontduiking, waarbij internationale bedrijven een brievenbusfirma oprichten in het land met de laagste belastingen. ,,Bedrijven zijn best eerlijk, maar eerlijkheid moet niet te duur worden”, zei Zalm. ,,Het verschil tussen het laagste tarief en het gemiddelde mag niet te groot worden.” Het Europese minimum ligt wat Zalm betreft wel ver onder de 30 à 35 procent die in West-Europa gebruikelijk is.

Zalm deed zijn uitspraken in zijn hoedanigheid van voorzitter van de EU-ministerraad voor Financiën. Hij verwacht niet dat er al dit jaar overeenstemming over de belastingen zal komen. Elk land heeft vetorecht. (ANP)

Zie ook: