Monday, 10 January 2005

Invoering Euro grootste wisseltruc aller tijden


AMSTERDAM – In zijn zojuist verschenen boek “De euroramp treft ons allemaal” stelt de auteur Martin Dessing dat de door de Europese politici zonder inspraak van de Europese bevolking ingevoerde euro de grootste geldwisseltruc uit de geschiedenis is.

Slechts de politici/beslissers en bankdirecteuren hebben daadwerkelijk voordeel van invoering van de euro gehad. Zij allen ontvangen nu hun pensioenen en verhoogde salarissen in aanzienlijk meer waard zijnde euro’s, in plaats van destijds steeds minder waard wordende en door inflatie bedreigde lires, peseta’s, francs, drachmen, guldens en d-marken.

De bevolking in nagenoeg alle eurolanden klaagt steen en been over de ingevoerde euro en de gevolgen daarvan. Vanaf 1996 volgde de auteur de gang van zaken rondom de invoering van en de beslissingen over de euromunt en kwam tot de conclusie dat zelfs Karel V, de Spaanse Hertog Alva (10e penning) en Napoleon jaloers zouden zijn geweest op deze unieke Europese geldwisseltruc van onze moderne tijd, zonder inspraak van de bevolking.

Dessing stelt vast dat het -inmiddels volledig mislukte stabiliteitspact slechts een afleidingsmanoeuvre was om tegenstanders van de euro de mond te snoeren. Officieel is thans bevestigd dat Griekenland vanaf het begin sjoemelde met de eurotoetredingsvoorwaarden, terwijl ook Duitsland zich niet hield aan die voorwaarden, hetgeen de auteur zelf vaststelde tijdens een persoonlijk debat in Noordwijk in mei 1997 met de toenmalige Duitse Bondskanselier Helmuth Kohl.

Tevens telt Dessing vast dat ook ons land niet aan de voorwaarde voldeed. Daarnaast beschuldigt hij ex-premier Wim Kok en ex-president van de Nederlandse Bank Wim Duisenberg en Minister Zalm van overtreding van onze grondwet bij die euro-invoering, terwijl er in de Eerste kamer niet eens over de invoering werd gestemd.

De toenadering tot Turkije doet vermoeden dat ook in de toekomst gesjoemeld zal worden met toetredingseisen hetgeen, zo voorspelt de auteur, de bevolking van heel Europa zal gaan opbreken.

Uit de Telegraaf, 10 jan 2005