Thursday, 29 September 2005

Nederland blijft grootste betaler EU


Na de “nee”stem tegen de Europese grondwet verkondigde het kabinet dat ze een van de redenen die tot het negatieve stemadvies zou hebben geleid, zou wegnemen. Namelijk de netto bijdrage van “Nederland”aan de Europese Unie. Met minder dan 1 miljard nemen we geen genoegen, werd er fier gezegd door het kabinet. Wat blijkt uit recente cijfers?

NEDERLAND BLIJFT GROOTSTE BETALER EU.

Nederlanders blijven de grootste betalers aan de Europese Unie, ongeacht welke berekening wordt gebruikt. Dat blijkt uit een allocatierapport van de Europese Commissie over de betalingen van vorig jaar. Nederland is volgens het ministerie van financiën met afstand de grootste betaler en blijft dat voorlopig.

Iedere Nederlander betaalde vorig jaar 194 euro aan Brussel. Dat is drie keer zoveel als de Fransen, Oostenrijkers en de Denen. De Zweden staan op de tweede plaats met 137 euro. Ze worden gevolgd door de Duitsers die 103 euro per persoon betalen. Het verschil tussen de nummers 1en 2 en 1en 3 is resp.: 57 en 91 euro per persoon.

De positie ten opzichte van 2003 is verslechterd door de uitbreiding van de Europese Unie. De toekomst is volgens het ministerie niet positief. “De positie zal tot en met 2006 verder verslechteren.” Het bedrag kan volgend jaar stijgen tot 250 euro per persoon.

Dus in plaats van het beloofde minder, wordt het weer een ietsje meer. En Balkenende blijft zich maar afvragen waarom de Nederlandse burgers geen vertrouwen hebben in het kabinet.

Dat rijke landen zoals Nederland meer betalen is volgens het ministerie geen probleem.
Sinds wanneer kan je een land rijk noemen als het alleen al aan rente op staatsschulden 13.2 miljard euro in 2006 moet aflossen? Rijk met geleend geld ?

Het ministerie vindt wel dat het te betalen bedrag in lijn moet worden gebracht met lidstaten met ‘een vergelijkbare welvaart’. Maar die zijn er blijkbaar niet, want onze bijdrage blijft maar stijgen.

Onderhandelingen over de Europese meerjarenbegrotingen in juni mislukten, omdat te weinig tegemoetgekomen werd aan de Nederlandse wensen.

Een gemiste kans. Met de steun van de “neestemmers” had het kabinet kunnen zeggen: “Dan betalen we toch niets”. Maar dan komen waarschijnlijk de toekomstbanen van het kabinet in gevaar of waren we nu in oorlog geweest met de rest van Europa.