Friday, 27 October 2006

Beheer van EU-geld nog jaren chaotisch


Op zijn vroegst slaagt de Europese Commissie er in 2010 of 2011 in een goedkeurende verklaring te krijgen voor de uitvoering van de Europese begroting. Dat voorspelde dinsdag Maarten Engwirda, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer.

Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar keurde de Rekenkamer de begrotingsuitvoering af, dit keer over 2005 en ondanks versoepelde controlenormen. De begroting bedroeg euro 106 mrd.

Om over 4 à 5 jaar wel goedkeuring te krijgen, is volgens Engwirda noodzakelijk dat lidstaten hun controles op besteding van Europees geld op orde brengen en daarvoor jaarlijks een handtekening zetten. Het animo van lidstaten om dat te doen, is gering. Alleen de Nederlandse minister van Financiën, Gerrit Zalm, is ertoe bereid.

Gematigd optimistisch
Eurocommissaris voor administratie, Siim Kallas, gaf gisteren aan nog steeds te hopen dat voordat de huidige Europese Commissie in 2009 aftreedt, er een goedkeurende verklaring ligt. Over de kans daarop is hij ‘gematigd’ optimistisch, mits de lidstaten langs de lijn van Engwirda meewerken.

De lidstaten geven zelf op nationaal niveau circa 80% uit van de Europese begroting. Niettemin is de Commissie voor de hele begrotingsuitvoering verantwoordelijk.

De Europese Rekenkamer heeft de maatstaf voor een goedkeurende verklaring versoepeld van maximaal 1 tot 2% aan geconstateerde onregelmatigheden bij de uitgaven. Engwirda wil niet zeggen hoe hoog exact het percentage aan onregelmatigheden was in 2005.

Van de begroting van euro 106 mrd kan de Rekenkamer slechts over een derde met een redelijke mate van zekerheid zeggen dat dit geld rechtmatig is besteed. De resterende twee derde betreft grotendeels steun voor landbouw en economische structuurversterking. Deze steun wordt nationaal uitbetaald.

Dit artikel verscheen eerder in Het Financieele Dagblad