Tuesday, 2 January 2007

Tragisch lustrum


In het nieuws van afgelopen week was er een kort interview met Gerrit Zalm over de afkeer van de euro die door de overgrote meerderheid van het volk wordt gedeeld. Zalm geeft toe dat er fouten zijn gemaakt met de invoering van de euro. Een van die fouten was dat de guldenprijzen langer hadden moeten worden vermeld naast de europrijzen. In plaats van 3 maanden zou het zo’n driekwart jaar moeten zijn volgens hem.

Dit is een typische labiele Zalmredenering die als een tang op een varken slaat. De prijzen zijn in de gehele eurozone explosief gestegen met of zonder guldenprijzen naast die van de euro. De reden is gemakkelijk aan te duiden. Er zijn gewoon te veel euro’s gedrukt. Als we kijken naar de M1 binnen de eurozone dan is deze op dit moment zo’n 8,5% op jaarbasis. Dit is de werkelijke inflatie die door alle klassieke economen wordt gehanteerd. De Keynesiaanse economen en daar behoren Zalm en Trichet toe proberen de aandacht af te leiden en de schuld te geven aan ‘inhalige’ horecaondernemers, hoge looneisen, OPEC etc., terwijl zij gewoon de werkelijke inflatie volgen, evenals veel gemeenten overigens die ook hun belastingen verhogen met zo’n 8 à 10% per jaar. Heus, zij weten dat de prijzen enorm gestegen zijn naar aanleiding van de explosief gestegen M1 in euro’s.

Het probleem met de eurozone is dat wij landen hebben verenigd in een monetair stelsel, welke ieder een ander geldbeleid voorstaan. Italië, Griekenland en Frankrijk zijn notoire landen wat betreft de geldgroei. In het verleden waren hun munten, resp. de lire, drachme en franc frequent onderhevig aan enorme devaluaties. Zij voerden dit beleid uit, omdat hogere belastingen heffen altijd een grote onvrede en chaos teweeg bracht bij hun bevolkingen. Dus was het eenvoudiger om de munt te monitiseren, dus meer geld bij te drukken.

De Duitsers hebben geleerd van hun verleden, want in de Weimarperiode van 1920-1923 steeg de geldhoeveel zo veel, dat de Reichsmark niets meer waard was. Na de Tweede Wereldoorlog had men een ‘sigaretteneconomie’, omdat de Rijksmark tevens niets meer waard was en men liever in sigaretten handelde en deze een de facto geldeenheid werd. Na het aantreden van Ludwig Erhard werd de Duitse mark ingevoerd en sindsdien de geldhoeveelheid beteugeld, hoewel het nog steeds doorging in de loop der jaren.

Nederland heeft eigenlijk nooit een hyperinflatie gekend, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de geldgroei hier sinds begin jaren 80 onstuimig is geweest. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de nauwe geldgroei van € 35 miljard naar € 201 miljard steeg. Dat is een toename van 474% over een periode van 24 jaar en betekent dat een gulden omgerekend nu nog maar iets meer dan 17 cent waard is van datgene in 1982. Wanneer men beseft dat zowel Duitsland als Nederland prudent waren met het drukken van geld dan rijzen natuurlijk de haren te berge als men bedenkt van wat de centrale bankiers in de Zuid-Europese landen doen met hun geldgroei dat vele malen onvoorzichtiger is dan die van ons.

Nu zitten we gezamenlijk met de spreekwoordelijke gebakken peren, want alle centrale bankiers in de eurozone drukken zich wezenloos aan geld. Derhalve is het ook niet verwonderlijk dat de M1 zo hoog is en waarom men verschrikt heeft gereageerd in de politiek over de enorm gestegen geldgroei, zoals dat op vrijdag 29 december jl. naar buiten kwam in het nieuws. Aan deze simpele zielen heb ik het volgende mede te delen, maak uw borst maar nat, want in de komende jaren wordt het alleen maar erger.

We zien de pensioenproblemen in ras tempo op ons afkomen, want de meeste landen in de eurozone hebben een omslagsysteem en dat houdt in dat er niets is gespaard voor een pensioenstelsel. Alles wordt gefinancierd uit de lopende middelen. Dat kan maar een ding betekenen in de aankomende periode van 15 jaar, dat de geldpersen overvloedig zullen worden gebruikt in al deze landen, omdat veel hogere belastingen in zo’n situatie onmogelijk te verkopen zijn aan het electoraat. Nederland die net als Groot-Brittannië een gefinancierd pensioenstelsel heeft wordt natuurlijk de dupe, want als lid van de eurozone moeten wij een zelfde soort inflatie ondergaan.

U begrijpt nu waarom Groot-Brittannië geen lid wilde worden van de euro en dat is vanwege deze problematiek. Helaas worden en werden wij geleid door economische simplisten als Zalm, Wellink, Duisenberg, en Kok, die maar blijven hameren op het ‘gemak’ van de euro, zoals geen omwisselingskosten of het hebben van een stabiele valuta. Zoals Frédéric Bastiat al vermeldde anderhalve eeuw geleden: ,,er zijn zaken die men ziet en zaken die men niet ziet”. De zaken die men niet ziet zijn de enorme toekomstige kosten voor Nederlanders om een fiatmunt als de euro in stand te houden, d.w.z. een hoge muntontwaarding, economische crisis, onbetaalbare pensioenen, gemanipuleerde prijsindex en een interventionistische centrale bankpolitiek.

De enige manier, waarop Nederlanders zich kunnen indekken tegen deze onvermijdelijke problemen is door het aanschaffen van edelmetaal, met name goud en zilver. Elke beleggings- of pensioenportefeuille dient te worden afgedekt op deze manier, omdat deze edelmetalen het werkelijke geld vertegenwoordigen in de laatste 5000 jaar. Voor diegenen die dit fysieke edelmetaal bezitten en daar hun beleggingen hebben afgedekt, hoeven zich geen zorgen te maken over de ontwaarding en devaluatie van de euro. Wanneer er zich een monetaire crisis voordoet en deze is niet te vermijden, dan hebben zij met goud en zilver hun eigen bi-metale standaard, zoals dat gebruikelijk was in de geschiedenis.

Let wel elke fiatmunt gaat naar de intrinsieke waarde terug en dat is nul. Zo ook de euro, dollar, yen en yuan.

Bezit u al goud?

www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
www.libertarian.nl/NL/archi…
www.libertarian.nl/NL/archi…