Sunday, 30 September 2007

EU-Verdrag bevat wel degelijk grondwettelijke elementen


Hoe is het mogelijk dat zoveel politici het Europese hervormingsgedrag als een ‘nieuw’ verdrag ‘zonder grondwettelijk karakter’ beschrijven?

De grondwettelijke elementen zijn helemaal niet geschrapt. In plaats daarvan zijn ze ‘verborgen en vermomd’, zoals recentelijk verklaard door Valéry Giscard d’Estaing, de geestelijke vader van de EU-Grondwet. Laten we eens naar de grondwettelijke elementen van het nieuwe verdrag kijken, één voor één:

1. De herziene EU-grondwet gaat boven de Nederlandse Grondwet

De eerste versie van de EU-Grondwet sprak in heldere bewoordingen dat EU-Regels voorrang hebben op nationale wetgeving. Dit artikel wordt niet geschrapt. Het is alleen verschoven naar een voetnoot waardoor het moeilijker is gemaakt om het te vinden en te lezen. Maar als er een conflict is tussen een Nederlandse wet – of de Nederlandse Grondwet – en een Europese wet dan zal de EU-wet prevaleren.

2. Het Handvest van de Fundamentele Rechten zal juridisch bindend zijn

Het Handvest van de Fundamentele Rechten wordt geschrapt. Maar er wordt duidelijk verklaard dat er sprake zal zijn van juridische binding. Het zal door de voorzitters van de 3 instellingen worden ondertekend en zal formeel worden gepubliceerd op dezelfde manier als de herziene grondwet. Alleen de presentatie van het Handvest wordt veranderd. Voor de rest niets anders! En het zal alle Nederlandse autoriteiten binden wanneer zij EU-regels implementeren, en wel op precies dezelfde manier als in de verworpen EU-Grondwet. Het Handvest is een uitnodiging aan het Hof van Justitie om het Europese burgerschap met de bijbehorende rechten en plichten verder te ontwikkelen.

3. De EU-symbolen zullen verder gaan

Het artikel over de Europese symbolen, zoals het gemeenschappelijke volkslied, de nationale dag, het motto, de vlag en de munt wordt geschrapt. In plaats daarvan wordt verklaard dat het gebruik van de EU-symbolen wordt gecontinueerd en het Europese Parlement heeft daarop geantwoord door te beslissen om het gebruik van de EU-symbolen te intensiveren. We zullen niet minder euro nationalisme krijgen. We zullen er juist meer van krijgen.

4. De Europese Minister van Buitenlandse Zaken zal hetzelfde Ministerie hebben

De titel van de Minister van Buitenlandse Zaken wordt veranderd in Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Er is gekozen voor deze uitgebreide omschrijving om kranten toe te staan om de korte versie te gebruiken: Minister van Buitenlandse Zaken. Solana is voor deze functie benoemd, zonder te wachten op referenda in Frankrijk en Nederland. Hij zal verantwoordelijk zijn voor een uitgebreide buitenlandse portefeuille met een grotere diplomatieke dienst en een gezamenlijk defensiebeleid. Hij zal de Europese Unie vertegenwoordigen, samen met de nieuwe Gemeenschappelijke Voorzitter en de eerste minister (de voorzitter van de Commissie).

5. De EU zal onderhandelen en afspraken maken met andere staten

De zeer belangrijke zin over het oprichten van de EU met rechtspersoonlijkheid blijft onveranderd. Dat betekent dat de Europese Unie zal onderhandelen en afspraken kan maken met alle andere staten in alle kwesties rondom EU-zaken. Nederland en de andere lidstaten zullen grotendeels verdwijnen als staten die zelfstandig afspraken maken met andere staten. In goede en slechte tijden is dit het historische besluit om de EU als staat op te richten.

6. De nieuwe EU-staat heeft geen welzijn en geen democratie

Van buitenaf gezien zal de EU een staat zijn zoals alle andere staten. Vanuit de burger gezien zou het er wel eens anders uit kunnen zien. Het ontbreekt in de EU namelijk aan een gezamenlijk welzijnsbeleid en een gezamenlijke democratie is nog steeds niet geregeld.

De EU heeft nog steeds een beperkte begroting van ongeveer 1% van het BNP, terwijl de Verenigde Staten bijvoorbeeld 20% van het BNP besteden aan de totale gemeenschap. Maar de herziene grondwet kan een veel grotere begroting toestaan bij unanimiteit onder de regeringen zonder de bevolking daarover te raadplegen. Gezamenlijke Europese belastingen kunnen worden ingevoerd zonder de kiezer opnieuw te vragen. De herziene grondwet zelf kan via eenvoudige procedures worden gewijzigd zonder de kiezer te raadplegen. Wij zullen nu een grondwet krijgen die zichzelf kan amenderen.

7. Het Europees Parlement blijft vooral een adviesorgaan

De kern van een democratie is de mogelijkheid van verkiezingen, een nieuwe meerderheid te realiseren en nieuwe wetten te creëren. Deze kern ontbreekt in zowel de originele als de herziene grondwet. De Europese Commissie zal nog steeds het monopolie hebben om nieuwe wetten voor te stellen en de waarborg voor een Nederlandse Commissaris is vervallen.

De meeste wetten worden voorbereid in 3000 geheime werkgroepen van de Commissie en beslist in 300 andere geheime werkgroepen van de Raad. De gekozen leden van het parlement kunnen alleen amendementen voorstellen aan de niet-gekozen ambtenaren en ministers die zelf besluiten over de grote meerderheid van wetgeving.

8. Het subsidiariteitsbeginsel is moeilijker haalbaar

Het subsidiariteitsbeginsel is altijd een Nederlandse eis geweest en er is een jaar geleden een grote overwinning behaald toen Commissie President Barroso begon met het versturen van alle voorstellen voor nieuwe wetgeving rondom subsidiariteit en proportionaliteit richting de nationale parlementen. Bij beloofde zelfs dat hij het advies van de nationale parlementen zou volgen (als 1/3 van de parlementen zou reageren).
De herziene grondwet verandert dit niet, maar werpt een nieuwe drempel op om deze ontwikkeling te blokkeren. Wij zullen nu de reactie van 55% van de parlementen nodig hebben voordat de Commissie een voorstel zal intrekken of wijzigen. Dit is een grap, want voor invoering van wetgeving is, hoe dan ook, altijd de steun van 55% van de lidstaten nodig. Hoe kan de Nederlandse regering dit als vooruitgang zien?

9. De wettelijke verplichtingen in beide ontwerpen zijn identiek

Ik heb twee versies van de EU-Grondwet zorgvuldig vergeleken en géén enkele belangrijk verschil in wettelijke verplichtingen kunnen vinden. Louter alleen verschillen in naam en vormgeving. Ik heb een goede fles wijn aangeboden voor wie mij een voorbeeld kan noemen van een wet die zou kunnen passeren onder de oude versie en niet op basis van het herziene EU-verdrag. Ik heb geen enkel voorbeeld ontvangen. Er zijn verschillen in naam en presentatie, maar niet in wettelijke verplichtingen.

De EU realiseert in beide versies 105 nieuwe competenties. In de verworpen grondwet waren er 61 gebieden waarop meerderheid van stemmen nodig is. In plaats daarvan zijn het er nu 62. De oude EU-Grondwet telde 560 pagina’s. Daarna vroeg de Franse President Nicolas Sarkozy de Franse kiezer om hem te ondersteunen in een nieuw, praktisch, ‘Mini-Verdrag’. Dit nieuwe ‘Mini-Verdrag’ telt nu meer dan 3.000 pagina’s! In plaats van vereenvoudiging zijn de 560 pagina’s als amendementen verspreid in 17 verdragen met 2.800 pagina’s.

Het grootste verschil is dat de nieuwe versie erg moeilijk is te lezen. Laten we een frisse start maken en het resultaat voordragen in referendums in alle lidstaten.

Jens-Peter Bonde, 26 september 2007

ZIE ook en STEM VOOR een referendum:
www.x09.eu
www.referendumnu.nl
www.wijwillenreferendum.nl

Ingezonden door Ivo V