Tuesday, 29 January 2013

In-Uit die EU.

Referendum_cart

Door de speech van Cameron is er weer sprake van een referendum in de EU en dus ( ?) in Nederland.

Hoe belangrijk of hoe zinvol is dat? Als we oordelen met de ervaring van het referendum waarin de Nederlanders gevraagd werd in 2005 of ze vóór of tegen de Europese Grondwet waren, kunnen we kortweg zeggen dat: Een referendum onder die omstandigheden heeft geen zin. MAAR…..
Ook  toen (2005) heeft ” het Nederlandse volk” duidelijk NEEN gezegd. Ook toen is gebleken dat het volk geen moer te zeggen heeft. Althans niets zegt!!

Want de politici hebben zich er niets van aangetrokken en alles wat ze met die grondwet  wilden op een andere manier samengevat in het “Verraad van Lissabon”. En er kwam geen merkbaar verzet.

Bij een eventueel nieuw referendum zou op de eerste plats beter moeten worden vastgesteld dat de uitkomst ook wordt waar gemaakt. En een 100% garantie zal moeilijk blijven.

Dat zegt  nog niet dat we vóór het referendum zouden moeten zijn. Want voor een referendum geldt ook dat het in strijd is met het NAP, want degenen in  de minderheid worden toch gedwongen te gehoorzamen.

Toch kunnen libertariërs (waarschijnlijk)  goed gebruik maken van de aandacht die het referendum de komende maanden krijgt.  Het kan een goede kapstok zijn om libertarische ideeën duidelijk te maken.

EERSTE MOGELIJKHEID: OPROEP:

Morgen, zondag, om 12.00 uur wordt er op Buitenhof over referendum gediscussieerd tussen Guy Verhofstadt (Europees Parlement), Arjo Klamer (Hoogleraar economie EUR), en Martin Visser (columnist FD)

Het kan nuttig zijn om daar alvast eens goed te luisteren naar de argumenten die deze lieden gebruiken.

Daarop kan misschien direct gereageerd worden, maar zeker kunnen we die argumenten verzamelen en analyseren.

Met de ervaring van het verleden durf  ik nu al te beweren dat er valse argumenten bij zullen zijn.
Hoe beter we die aan de kaak kunnen stellen en ontzenuwen, hoe meer mensen de feiten zullen leren kennen.

De komende maanden zullen we daar zeker meer aandacht aan schenken.
Stuur uw commentaar, of zelfs artikel naar de Vrijspreker.
————–
P.S. Weet u nog:

“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

Geplakt uit <http://herstelpolitiek.wordpress.com/about/>

Dit artikel is eerder verschenen op Vrijspreker.nl.