Tuesday, 5 March 2013

Hoe van Euro->terug naar->Gulden ?

Naar aanleiding van het uitstekende artikel van Albert Spits over “Europese Desintegratie” kwamen een aantal vragen binnen, waar A. Spits snel een gedegen en praktisch antwoord op gaf. 

De stappen voor herinvoering van de gulden zijn als volgt
:

1. De gulden keert terug naar de oude waarde (1 euro = 2,20371 gulden). Alles wordt hiermee verrekend, dit geeft dan meteen de prijsstijgingen aan die dan in volle hevigheid worden getoond. Bovendien hou je dan de relatie vast met het verleden.

2. De centrale bank (DNB) wordt losgekoppeld van de ECB en wordt nog maar alleen beheerder van het goud en de uitgifte van papiergeld.

3. De banken worden losgekoppeld van de DNB en de depositogarantie vervalt.

4. De centrale bank drukt alleen nog maar papieren guldens om de depositohouders veilig te stellen, wanneer een aantal banken onherroepelijk failliet gaat (dat kan niet worden voorkomen, omdat deze banken de leningen aan Griekenland etc. nooit meer terugkrijgen).

5. Wanneer de depositohouders zijn gered, dan houdt de DNB op met het geld drukken (einde monetaire inflatie).

6. Om de leemte op te vullen, wanneer banken failliet gaan is het noodzakelijk om een Nederlandse Kredietbank op te richten om deze leningen (voorlopig) over te nemen, zodat de industrie en hypotheekhouders niet worden getroffen. De rente wordt vastgesteld op een vaste 5%, die dan wordt gebruikt om de infrastructuur te financieren en om goud bij te kopen die tot doel heeft de dekkingsgraad van de gulden te verhogen (vertrouwen in de munt).

7. De private banken kunnen dan zelf bepalen welke rente ze vragen, daarin zijn zij helemaal vrij, maar ze krijgen geen hulp meer van de DNB (einde fiatgeld en -krediet).

8. Voor particulieren, bedrijven, beleggings- en pensioenfondsen bestaat dan ook de mogelijkheid om hun goud (en zilver) op te slaan in de Rijksmunt, die dan een lage commissie berekent voor de opslag van dit edelmetaal. Dit ter beveiliging van de pensioenen en beleggingen, daar zijn mensen reeds mee bezig heb ik gehoord.

9. De euro, mocht die nog bestaan, wordt gezien als ‘betaalmiddel’ en ‘reservevaluta’, waarmee Europese transacties kunnen worden gedaan, totdat de goudstandaard in alle Europese landen is heringevoerd. Verder staat het iedereen vrij om in welke valuta dan ook te handelen.

10. De kosten worden voorlopig gedragen door de Nederlandse overheid en kunnen worden gefinancierd met de Nederlandse Kredietbank, die dan wordt afgelost over 20 jaar met 5% rente. De rente van deze lening wordt dan weer gebruikt voor de aankoop van goud voor de DNB.

11. De DNB komt onder curatele van het ministerie van financiën en heeft alleen het mandaat van goudopslag en het papiergeld dat wordt gedekt door dit goud.

Wanneer al deze stappen zijn voltooid, dan kan de vrije markt in volle omvang haar werk weer doen. Als Nederland dit als eerste in gang zet, dan komt er een stortvloed aan investeringskapitaal uit de rest van Europa, om hier te beleggen dankzij de stabiliteit van het monetaire stelsel en de financiële markt, die elders nog steeds in een chaos verkeert.

Tot zover mijn visie en oplossing voor het probleem van de EMU.

Dit artikel is eerder verschenen op Vrijspreker.nl.