"This is crossing the Rubicon, after which there will be no more sovereign states in Europe with fully-fledged governments and parliaments which represent legitimate interests of their citizens, but only one State will remain. Basic things will be decided by a remote 'federal government' in Brussels and, for example, Czech citizens will be only a tiny particle whose voice and influence will be almost zero. We are against a European superstate."
~Czech President Vaclav Klaus, Mlada Fronta Dnes, 29-9-2003 ~

De afscheidsbrief van het socialisme

De voorgestelde Europese grondwet vertegenwoordigt de laatste adem van het Europese socialisme. Met haar 260 bladzijden en 70.000 woorden is het een van de langste en meest ongeïnspireerde afscheidsbrieven in de menselijke geschiedenis. Net als de Romeinse keizer Diocletianus, die probeerde de ondergang van zijn door economisch wanbeheer verzwakte rijk te voorkomen door zijn decreten in steen te laten beitelen, hebben Valerie Giscard d’Estaing en zijn medestanders maandenlang hard gewerkt om het Europese opgehemelde model van de “sociale markteconomie” te codificeren. De geschiedenis zal uitwijzen dat hun pogingen vergeefs zullen zijn. Lees verder »
05-09-03 | 18:46 |

De Europese Dictatuur

De Europese Unie valt uiteen in twee delen. Dit waren de woorden van Bernard Bot, die vorig jaar afscheid nam als Nederlands ambassadeur bij de Europese Unie. Hierin heeft hij gedeeltelijk gelijk, ik zeg gedeeltelijk, want de EU is allang een onbestuurlijke club geworden en met 25 leden wordt de bestuurbaarheid een enorm probleem. Hier hebben de Eurocraten dus iets op gevonden en wel het toverwoord ‘democratie’. Wat willen deze eurodictators in spe, men wil alles bij meerderheid van stemmen regelen. Dat klinkt natuurlijk zeer lovend vanuit het perspectief van onze eigen democratie. Lees verder »
05-09-03 | 18:44 | 1 reactie

De schande van de blanke

De westerse wereld had altijd de mond vol over vrije handel, maar verder hebben ze geen poot uitgestoken om het proces te bevorderen. Integendeel, de hoogste tolbarrières die ze optrokken, waren altijd gericht tegen de ontwikkelingslanden, en dat is vandaag nog altijd het gevoerde beleid. In de grote rondes over vrije handelsbetrekkingen zijn al heel wat heffingen en quota’s voor de westerse exportproducten gesneuveld, maar net op de terreinen die vooral voor ontwikkelingslanden van het grootste belang zijn, zoals textiel en landbouwproducten, blijven de liberaliseringsmaatregelen uit. De tariefdalingen na de Uruguayronde waren het kleinst voor de minst ontwikkelde landen. Azië en Latijns-Amerika hadden er relatief weinig voordeel bij, en Afrika al helemaal geen. Lees verder »
05-09-03 | 18:42 |

Het Europese Model – aflevering IV : Arabisch nationalisme

Op de dag dat Irakezen en Amerikanen samen het standbeeld van Saddam Hussein op het Al-Fardusplein neerhaalden, voelde de Belgische publieke tv-zender Canvas de behoefte in zijn journaal het volk nog eens uit te leggen dat de Amerikanen Saddam Hoessein in 1963 in het zadel hadden geholpen. [1] Ook de beelden van Rumsfeld’s theevisite bij Saddam in de jaren tachtig kwamen weer voorbij. Inderdaad heeft Amerika de Baath-partij op een aantal cruciale momenten geholpen, maar het Arabische nationalisme heeft zijn wortels in Europa en de Europese voorhoede heeft Saddam Hoessein tot het bittere eind gesteund. Frankrijk lijkt de laatste jaren aan te sturen op een verbond van de Europese Unie met de Arabische Liga als oplossing voor de puinhoop in het Midden Oosten. Lees verder »
05-09-03 | 18:40 |

Het Europese Model – aflevering III : Nazi’s voor de vrede

Een klein groep neo-nazi’s van de Nederlandse Volksunie houdt begin maart in aanloop naar de statenverkiezingen een demonstratie in Apeldoorn. Behalve de nationale driekleur en swastika’s hebben ze Iraakse vlaggen bij zich met in Arabisch schrift de slogan ‘Allah Akbar’. Een aantal Duitse neo-nazi’s heeft een vlag meegenomen met in gotische letters op Duitse kleuren de woorden ‘Kein Blut Für Öl’. Lees verder »
05-09-03 | 18:36 |

Het Europese Model – aflevering II : de ‘grote sprong voorwaarts’ van Europees Nationalisme

Een van de belangrijkste grondslagen van de Europese Unie is de mythe dat nationalisme de hoofdoorzaak was van de twee wereldoorlogen. In de officiële geschiedschrijving van de EU is Europese eenheid onderdeel van “een humanistisch en pacifistisch ideaal dat door de tragische conflicten die het continent in de eerste helft van de twintigste eeuw teisterden ruw de kop werd ingedrukt”. Nationalisme had Europa van zijn natuurlijke rechte pad afgehaald. Volgens een brochure van de Europese Commissie zouden tijdens de tweede wereldoorlog ideeën voor “een organisatie van het continent waarmee de nationale tegenstellingen moesten worden overwonnen” zijn ontwikkeld “in de bewegingen die zich tegen het totalitarisme verzetten”. Lees verder »
05-09-03 | 18:34 |

Het Europese model – aflevering I : het ware socialisme

De grootste leugen van de twintigste eeuw was dat fascisme is voortgekomen uit kapitalisme.[i] Benito Mussolini was een socialist voor hij fascisme uitvond. De Italiaans dictator was redacteur van de socialistische partijkrant Avanti! en verzette zich als pacifist fel tegen Italiaanse betrokkenheid in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden. Het Duitse nationaal socialisme was precies wat de term aangeeft; socialisme op basis van nationale eenheid in plaats van klassenstrijd. De vijanden van de fascisten en nazi’s waren in de eerste plaats liberalen, kapitalisten en internationalisten. Dat ze het hardst vochten met marxisten was omdat die zich op hetzelfde electoraat richtten. Kapitalisme en liberalisme waren op dat moment al bijna irrelevant geworden. Marxisten waren volgens de nazi’s ook geen echte volkse socialisten, maar materialistische Joodse internationalisten. Lees verder »
05-09-03 | 18:31 |

De Europese Soviet Unie

Het afgelopen jaar is zeer roerig geweest in Nederland en ook in Europa. We hebben het verdrag van Nice zien passeren met alle ellende van dien. Wat veel mensen in Europa en met name de kleinere landen, zoals Nederland, niet beseffen is dat dit verdrag het definitieve einde zal inluiden van de nationale soevereiniteit. In plaats van dat de discussie ging over de ontneming van de nationale soevereiniteit, werd er handig ingespeeld op de toetreding van andere (Oost-Europese) landen. Het werd zo gesteld, dat zij die tegen het verdrag van Nice waren, zich ook tegen de toetreding van deze landen zouden opstellen, welke dus een sterk staaltje van Macchiavelliaanse politiek bleek te zijn. Bovendien, zo werd ook verondersteld, dat wie tegen de EU-uitbreiding was, zich tegen Europa zou richten. Deze Goebbelsiaanse retoriek werd meerdere malen misbruikt in een soort mantra tegen alle opposanten van dit vreselijke dictaat. Lees verder »
05-09-03 | 18:29 | 1 reactie

Europa waarschuwt tegen te witte gebitten

Het Britse misterie van Handel liet de tandartsen weten dat de meestgebruikte ‘witte tanden-behandeling’, die ook Britney Spears, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts en Tom Cruise hun oogverblindende gebit heeft gegeven, de Europese reglementen inzake gebruik van waterstofperoxide schendt. Daarmee toch doorgaan, kan tandartsen in het Verenigd Koninkrijk komen te staan op een boete van 7.500 euro of zes maanden gevangenisstraf. Lees verder »
05-09-03 | 18:27 | 1 reactie

De niet-zo-super supermacht; Een slecht idee breidt zich uit

“Ja” betekent ja en “nee” betekent misschien. Zo is het tenminste voor Europa’s nieuwe leiders, wat ironisch is, want het weldenkende deel van het continent zou gruwen als ze dit argument voor manipulatie en intimidatie in andere omstandigheden zouden horen. Maar als het alleen de democratie betreft die genaaid wordt vinden ze het prima. Lees verder »
05-09-03 | 18:25 |