"The single currency is the greatest abandonment of sovereignty since the foundation of the European Community. It is a decision of an essentially political character. We need this united Europe. We must never forget that the euro is an instrument for this project."
~Spanish Prime Minister Felipe Gonzalez, May 1998 ~

Europese propaganda

Helaas bestaat ook in Polen geen vrije markt wat betreffende de media, de regering heeft invloed op de keuze van het bestuur van de Landelijke Raad van Televisie en Radio (Krajowa Rada Telewizji i Radiofonii). Deze raad bemoeit zich met de dagelijkse gang van zaken in de media. Officieel bestuurt zij de publieke stations, maar in werkelijkheid moeten ook de commerciele zenders er op letten dat zij niet te veel afwijken van de richtlijnen van het landsbestuur. Lees verder »
05-09-03 | 18:25 |

Atlantisme of Isolationisme ? De moeilijke keuze van de Europese klassieke liberaal

Internationale politiek is niet het favoriete speelterrein van klassiek-liberalen. Hoe kan het ook anders. Internationale politiek is een theater waarop staten- geen individuen, bedrijven en vrijwillige verenigingen- de hoofdrol spelen. ‘It is a game among the bastards’. De internationale politiek is een machtsspel waarin politieke elites elkander afdreigen met het leven en de productiecapaciteit van hun burgers als dreigingsmiddel. In democratieën zijn de politieke elites nog enigszins verplicht een meerderheid te vinden voor hun buitenlandse interventies, maar ze kunnen wel de minderheid dwingen eraan mee te doen. In dictaturen is dit zelfs niet nodig. Lees verder »
05-09-03 | 18:21 | 1 reactie

Een stille terugkeer van totalitarisme

Er bestaat veel ophef in Nederland over de toelating van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. Vooral Polen wekt veel emoties. Als het aan de mainstream media ligt, verkeert de Poolse landbouw in een desastreuze toestand, en de burgers van het huidige Euroland zullen voor de saneringskosten opdraaien. In de Nederlandse media worden astronomische bedragen genoemd die Polen “zomaar” van de EU hiervoor zal krijgen. De vraag die hierbij rijst is: krijgt Polen dit allemaal wel gratis? Lees verder »
05-09-03 | 18:20 |

DE HOOP OP BELASTINGCONCURRENTIE

Wat zou Uw reactie zijn als alle landen der wereld besloten dat iedereen verplicht zou worden om met dezelfde auto te rijden, en dat die auto dan ten minste 50.000 euro te moeten kosten? De verdediging van deze, hypothetische situatie is dat sommige landen zulke hoge productiekosten hebben, dat zij niet kunnen concurreren als de andere landen goedkopere auto’s op de markt brengen. Het is absoluut unfair ten opzichte van die dure fabrieken om een lagere prijs toe te staan. Tevens stellen die dure landen dan als eis dat alle auto’s met echt lederen bekleding uitgerust worden, ook als daar geen vraag naar zou zijn. Hiervoor geldt het argument: de leerlooiers hebben te lijden van valse concurrentie van de textielindustrie, die geweven bekledingsstoffen kan maken voor een fractie van de leerprijs, als gevolg waarvan er grote werkloosheid heerst onder leerlooiers. Lees verder »
05-09-03 | 18:18 |

Voorzorgbeginsel leidt tot stagnatie

‘Better safe than sorry.’ Dit is de kern van het voorzorgsbeginsel. Overal om ons heen zien we de toepassing ervan. Wij hebben vangrails naast de snelweg en leuningen langs de trappen. Maar niet elke trap heeft een leuning. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ladder van de glazenwasser. Dat geldt ook voor de ladders in de sluizen, hetgeen soms huiveringwekkende taferelen oplevert indien een passerende schipper via deze weg zijn St. Bernhard tracht uit te laten. We nemen deel aan het verkeer, ook al kost dat mensenlevens. We geven via de belastingen geld uit aan de brandweer, maar niet iedere woning heeft een sprinkler-installatie. En zelfs tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog waren er nog mensen die geen atoomvrije schuilkelder in hun achtertuin hadden. Met andere woorden, een risico-vrije wereld is ondenkbaar en er zijn grenzen aan het voorzorgbeginsel. Lees verder »
05-09-03 | 18:16 |

HET DUBBELZINNIGE EUROPA

De Europese gemeenschappelijke markt heet een feit te zijn. De grenzen zijn bij de jaarwisseling opengegaan. In hoeverre daarmee inderdaad het oude ideaal van een vrij verkeer van personen, goederen en kapitalen gerealiseerd is, is een vraag waarbij enige scepsis allicht niet misplaatst is. Daarover wil ik het echter niet hebben. De gemeenschappelijke markt wordt door velen immers niet gezien als een doel op zich, maar als een stap op weg naar een verdergaande economische, monetaire en vooral politieke eenmaking. Merkwaardig daarbij is, dat die verdergaande eenmaking vooral door de overheden wordt bepleit, niet alleen de Europese overheden, maar ook de nationale overheden. Lees verder »
01-09-03 | 20:10 |

Het ‘Klein Duimpje’ complex

Bij de discussies over de deelname van een klein land als Nederland aan allerlei Europese programma’s hoort men voortdurend de opmerking maken dat Nederland te klein en te onbelangrijk is om invloed uit te kunnen oefenen. ‘Klein Duimpje’ moet zich niets verbeelden temidden van de grote jongens. En het moralistisch ‘opsteken van het vingertje’ is al helemaal uit den boze… Lees verder »
01-09-03 | 20:08 |