"Defence is the hard core of sovereignty. Now we have a single currency, then why should we not have a common defence one day?"
~Spanish Defence Minister Federico Trillo, European Parliament Committee on Foreign Affairs, 19 February 2002 ~

Op 12 juni zijn we allemaal Ieren

In de ogen van Eurofiel Brussel hangt er teveel van af om dit referendum zomaar te laten plaatsvinden. Nu heeft Europa nog nooit enige schroom aan de dag gelegd om volksraadplegingen compleet te negeren, toch hebben ze liever van de eerste keer het gewenste resultaat. En dat mag van de Europese Unie ook iets kosten. Europees gemeenschapsgeld wordt in de ja-campagne geïnjecteerd, staatsbezoeken van José Manuel Barroso en Angela Merkel aan Ierland worden met Europees geld gefinancierd, dreigementen over de uitzetting van Ierland uit de Europese Unie worden systematisch afgevuurd door Europese politici, fascisten zoals Jean-Marie Le Pen worden overtuigd om in Ierland openlijk de ‘no-side’ te gaan ondersteunen en zo in diskrediet te brengen, Bertie Ahern werd tot ontslag gedwongen omdat de corruptiesfeer rondom hem de proteststemmen zou kunnen aanwakkeren, en de meest walgelijk populistische affiches over de link tussen het Verdrag van Lissabon en grotere tieten of een grotere penis worden met Eurogeld aangemaakt. Lees verder »
06-06-08 | 11:56 |

Grafrede voor het vrije welvarende Europa

Het jaar 2007 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin alle EU-lidstaten van hun nationale soevereiniteit afstand gedaan hebben ten voordele van het leger Eurocraten in Brussel dat geen last schijnt te hebben van het heersende democratische deficit of van ook maar de kleinste tempering in hun eizona ziekelijke drang om te “harmoniseren”, i.e. het wegvlakken van alle onderlinge verschillen op alle mogelijke vlakken tussen de EU-lidstaten. Hun doorzichtig einddoel, een nieuwe superstaat, en hun weinig verhulde middelen, de totalitaire trukendoos, zijn bekend. Het jaar 2008 wordt er één van de bevestiging, het jaar van de nederlaag van méér dan tweeduizend jaar westerse beschavingsevolutie. Lees verder »
19-02-08 | 21:36 | 1 reactie

Pleidooi voor een referendum over Europa

Het ganse legislatieve proces teneinde een volwaardige Europese Grondwet in het leven te roepen vond in 2007 zijn tweede adem. Het Hervormingsverdrag, door ondergetekende ook wel eens betiteld als “de duivelsverzen van Angela Merkel”, werd in juni onderhandeld en in december in de Portugese hoofdstad door de regeringsleiders van alle EU-lidstaten onderschreven. In 2008 beogen de Eurocraten een volgende etappe in de vorming van de door hen sinds het Maastrichtverraad van het Verenigd Koninkrijk in 1992 gedroomde Europese superstaat. Het Verdrag van Lissabon moet immers nog goedgekeurd worden door de parlementen van alle EU-lidstaten, en bij federale en/of confederale staten ook nog door alle deelparlementen, tegen de Europese verkiezingen van juni 2009. De Eurocraten hebben hun wensen niet verhuld of onder tafel verstopt. Zij willen géén referenda dit keer, maar gewoon gedweeë nationale parlementen die zonder enige democratische legitimering afstand doen van de soevereiniteit van hun land ten voordele van de al enige tijd in de steigers staande Europese Unie van Socialistische Sovjet Republieken (EUSSR). Lees verder »
07-01-08 | 12:01 |

De Europese Unie kostte België 711 miljoen euro in 2006

Enkele weken geleden werden de officiële cijfers van de bijdragen van alle lidstaten aan de Europese Unie in het jaar 2006 bekend gemaakt door de Europese Commissie. Voor België en Vlaanderen waren deze naar aloude gewoonte zéér onthutsend: België betaalde in 2006 maar liefst 711 miljoen euro méér aan de Europese Unie dan het zélf rechtstreeks terugkreeg. Lees verder »
09-10-07 | 13:42 | 1 reactie

EU-Verdrag bevat wel degelijk grondwettelijke elementen

Hoe is het mogelijk dat zoveel politici het Europese hervormingsgedrag als een ‘nieuw’ verdrag ‘zonder grondwettelijk karakter’ beschrijven? De grondwettelijke elementen zijn helemaal niet geschrapt. In plaats daarvan zijn ze ‘verborgen en vermomd’, zoals recentelijk verklaard door Valéry Giscard d’Estaing, de geestelijke vader van de EU-Grondwet. Lees verder »
30-09-07 | 20:23 |

“Mijn” Europa bestaat nog niet

De huidige EU heeft zijn laatste kredieten opgebruikt en stevent af op zijn eigen ondergang. De Europese Unie zal niettemin de geschiedenisboeken ingaan als een curieus unicum daar het de eerste en enige staatsvorm is die zonder ook maar enige vorm van externe bedreiging en/of conflict ten onder is gegaan. Het is immers de EU zelf – en de EU alleen – die zichzelf ten gronde heeft gericht. Na de referenda in Nederland en Frankrijk die – terecht – het Europees Grondwettelijk Verdrag afgewezen hebben, verkeert de EU in een continue identiteitscrisis waaruit geen andere uitweg meer is dan het feitelijk opdoeken van de EU in zijn totaliteit. Lees verder »
29-08-07 | 14:25 |

De Duivelsverzen Van Angela Merkel

Het bureaucratisch vehikel dat we ooit in het leven riepen om de oorlogsmoeheid op het Europees continent te vertalen in economische samenwerking, is vandaag niet langer ongenaakbaar in Europa. Het uniemodel komt steeds meer onder druk te staan. Enkel het legioen van honderdduizenden apparatsjiks houdt nog steeds compromisloos vast aan de Europese monsterstaat. Dat is ook niet meer dan normaal. Hun carrière is onlosmakelijk verbonden met het lot van de Unie. Daarvoor zijn ze tot veel bereid en dulden ze geen tegenspraak, noch van de politici, noch van de verenigde volkeren van Europa zelf. Zij zwaaien de scepters in de ivoren torens tussen Straatsburg en Brussel. Zij garanderen de ingewikkeldheid van de Europese besluitvorming en verwerpen elke vraag naar méér transparantie en duidelijker beleid. Lees verder »
11-08-07 | 15:06 | 1 reactie

50-jarig jubileum van het Verdrag van Rome – 10 punten om in gedachten te houden

Hieronder een bijdrage van het Ierse “National Platform EU Research and Information Centre”, geproduceerd ter gelegenheid van ‘t 50-jarig jubileum van het verdag van Rome, zondag 25 Maart. Lees verder »
22-03-07 | 22:18 | 4 reacties

Tragisch lustrum

In het nieuws van afgelopen week was er een kort interview met Gerrit Zalm over de afkeer van de euro die door de overgrote meerderheid van het volk wordt gedeeld. Zalm geeft toe dat er fouten zijn gemaakt met de invoering van de euro. Een van die fouten was dat de guldenprijzen langer hadden moeten worden vermeld naast de europrijzen. In plaats van 3 maanden zou het zo’n driekwart jaar moeten zijn volgens hem. Lees verder »
02-01-07 | 21:26 | 1 reactie

Eurowanhoop

Vorig jaar werd de EU-grondwet door zowel Frankrijk als Nederland weggestemd en sindsdien verkeren de Eurofiele politici en Eurocraten in een staat van radeloosheid. Nooit heeft men rekening gehouden dat veel Europeanen niet zitten te springen om een wangedrocht die nota bene in elkaar geflanst door een stel totaal wereldvreemde megalomanen, zoals Valérie Giscard d’Estaing en trawanten. Alles aan dit gedrocht riekte naar Franse geldingsdrang, zoals die wordt onderwezen aan de Ecole Nationale d’Administration, een soort hogeschool voor ambtenaren in Parijs, gecreëerd door Charles de Gaulle in 1945. Vanwege hun ‘gloire perdue’ zinden de Franse politici op wraak op het Angelsaksische gedachtegoed, welke werd gepersonificeerd door het peride Albion en de Amerikaanse politiek. Boeken als ‘le Défi Americaine’ van Jean-Jacques Servan Schreiber spraken over het Amerikaanse ‘offensief’ die Europa wilde overweldigen met haar producten en vrijhandelsbeleid. Mede dankzij de inspanningen van Jean Monnet en Robert Schuman konden zij de basis leggen voor een ‘verenigd Europa’, let wel verenigd, dus geen Europa van onafhankelijke staten of alleen een vrijhandelszone, zoals zelfs De Gaulle wilde. Neen, het moest een federaal Europa worden en wel zo snel mogelijk; met een eigen vlag, volkslied, munt, parlement, regering, grondwet en natuurlijk president. Behalve dan een groot deel van de Europese collectivistische politici, wilden bitter weinige Europeanen deze constructie. Lees verder »
13-11-06 | 10:00 | 1 reactie