"As everyone is well aware, in a few days our State will cease to exist as an independent sovereign entity."
~Czech Pesident Vaclav Klaus on his country's accession to the EU, Mlada Fronta Dnes, 22 April 2004 ~

Beheer van EU-geld nog jaren chaotisch

Op zijn vroegst slaagt de Europese Commissie er in 2010 of 2011 in een goedkeurende verklaring te krijgen voor de uitvoering van de Europese begroting. Dat voorspelde dinsdag Maarten Engwirda, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar keurde de Rekenkamer de begrotingsuitvoering af, dit keer over 2005 en ondanks versoepelde controlenormen. De begroting bedroeg euro 106 mrd. Lees verder »
27-10-06 | 12:34 |

Halve veestapel verzonnen voor eurosubsidies

De helft van alle koeien in Slovenië blijkt alleen op papier te bestaan, om Europese landbouwsubsidies binnen te halen. Maar ook in andere lidstaten is miljardenfraude met Europese gelden aan de orde van de dag. Lees verder »
27-10-06 | 12:31 | 1 reactie

EU ondergang

Hoewel ik hier al een aantal artikelen over heb gepubliceerd, is het toch onvermijdelijk. De Europese Unie bestaat binnen 10-15 jaar niet meer. De redenen daarvoor zijn simpel en zal ik uitleggen. Op dit moment hebben we in de EU-lidstaten, de commissie en het Europarlement lieden zitten die zichzelf wijsmaken dat Europa onder de EU beter af is. De volkeren weten wel beter. Niet alleen hebben de Fransen en Nederlanders de EU-grondwet afgewezen, maar zijn er al diverse zaken naar voren gekomen, waardoor de Europese Unie in problemen gaat komen. Lees verder »
14-04-06 | 14:26 | 5 reacties

Vrijheid en Europa

Zowat alle protagonisten putten zich uit in onvoorwaardelijke liefdesverklaringen aan het adres van de Europese droom, en wie durft opperen dat meer Europa niet altijd beter is, dat er zoiets kan bestaan als een gedeelde loyaliteit ten aanzien van Europese instellingen en de natiestaat, meer nog, dat de overgrote meerderheid van de bevoegdheden best in handen blijft van de lidstaten, wordt door de verzamelde pers en politici, ook van liberale gezindte, uitgespuwd als reactionair, nationalist en xenofoob. Lees verder »
20-01-06 | 20:30 |

Nederland blijft grootste betaler EU

Nederlanders blijven de grootste betalers aan de Europese Unie, ongeacht welke berekening wordt gebruikt. Dat blijkt uit een allocatierapport van de Europese Commissie over de betalingen van vorig jaar. Nederland is volgens het ministerie van financiën met afstand de grootste betaler en blijft dat voorlopig. Iedere Nederlander betaalde vorig jaar 194 euro aan Brussel. Dat is drie keer zoveel als de Fransen, Oostenrijkers en de Denen. Lees verder »
29-09-05 | 14:46 | 1 reactie

De EU Grondwet klinkt Nederland vast aan de EU

Een van de grote voordelen van de invoering van de EU Grondwet is dat elke lidstaat de EU kan verlaten als men dat wil, zo bazuinenen de voorstanders van de Grondwet uit. Ze zijn er erg trots op want tot nu toe bleek dit een argument waarop vrijwel geen weerwoord of protest kwam. Wie zou er dan ook tegen kunnen zijn dat een dergelijk grondrecht elke lidstaat gegund zou zijn – als we met een volwassen organisatie te maken hebben dan moet er ook niet moeilijk over gedaan worden als een van de leden het zo grondig oneens is met de rest dat men niet meer met de anderen wil ‘meedoen’. Tragisch is echter dat het argument op drijfzand is gebaseerd – het is NIET zo dat de EU Grondwet lidstaten het recht geeft om de EU te verlaten, en een uittredingsartikel is niet noodzakelijk gebleken om lidstaten afscheid te laten nemen. Lees verder »
01-06-05 | 09:12 | 2 reacties

Het einde van de Grondwet is het begin van Europa

De eurocraten in Brussel en omstreken bereiken stilaan de collectieve zenuwinzinking. Het ziet er immers naar uit dat de Fransen op 29 mei en de Nederlanders op 1 juni de Europese Grondwet in referenda zullen verwerpen. Wat het hoogtepunt van Europese integratie had moeten zijn, dreigt roemloos te sneuvelen op het slagveld van de democratie. De mogelijke ondergang van de Europese Grondwet is echter niet die van de Europese Unie. Europese integratie kan alleen overleven indien ze voldoende doordesemt in de Europese publieke opinie. In die optiek is de Europese Grondwet “too little too soon” en verdient zij niet het imprimatur van de Europese burgers. Lees verder »
26-05-05 | 09:38 |

De Unie brengt geen vrede

De boodschap van de VVD-verkiezingsspotjes die Europa voorstellen als brenger van vrede dient te worden ontkend. De Unie brengt vrede? Het tegendeel is waar. Vrede bereikt men niet door volkeren in één staat, onder één juridische orde, te dwingen. Hier moet het Joegoeslavische voorbeeld toch dienend zijn. De tijdbom is er geëxplodeerd, met vreselijke gevolgen. Lees verder »
25-05-05 | 16:04 |

Hoe dom zijn de Europeanen?

De Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) leerde ons dat als je het recht wilt hebben om je af te scheiden je daar maar beter zeer specifiek in kunt zijn. Toch is de grondwet van de Europese Unie daar niet duidelijk over. Lid 60 heeft het over ,,vrijwillige afscheiding van de Unie”. En zoals dit lid al aantoont; het was altijd al mogelijk dat een lidstaat de Unie kon verlaten door eenvoudig haar eigen wetgeving in te trekken. Leg dat maar eens uit aan Zuid-Carolina in de VS. (deze staat probeerde in 1861 de Verenigde Staten te verlaten, waarna de Amerikaanse burgeroorlog losbarstte) Lees verder »
25-05-05 | 09:45 |

De vijf stappen naar een Europese Federatie

Het is werkelijk een unieke historische gebeurtenis, deze poging 25 Nationale Staten van Europa in een supranationale Federatie te incorporeren. De mensen kunnen dit als iets goeds of iets slechts beschouwen, als realiteit of misleiding, maar het zou zeker belachelijk zijn voor de opgeleide, politiek gesofisticeerde volkeren van ons continent te debatteren en te stemmen over de EU Grondwet zonder zich bewust te zijn, dat dit het centrale punt is, dat op het spel staat. Lees verder »
20-05-05 | 15:28 |