"When we build the euro - and with what a success - when we advance on the European defence, with difficulties but with considerable progress, when we build a European arrest-warrant, when we move towards creating a European prosecutor, we are building something deeply federal, or a true union of states. The Charter of Fundamental Rights of the European Union must become a charter of rights that is applicable and effective. I wish this Constitution to be the Constitution of a rebuilt Union, able to reflect its social cohesion, deepen its political unity, express its power externally."
~M.Pierre Moscovici, French Minister for Europe, Le Monde,28 February 2002 ~

“We hebben niet eens de kans om de Europese grondwet te verwerpen”

“Europa zegt niet wat het doet. Het doet niet wat het zegt. Europa zegt wat het niet doet. Het doet wat het niet zegt. Het Europa dat voor ons wordt opgebouwd is het Europa van de schone schijn…” Zo vatte de Franse socioloog en vrijbuiter Pierre Bourdieu het in 2000 samen. Lees verder »
28-04-05 | 11:02 |

Democratie versus Eurocratie

De invoering van de euro is een goed voorbeeld geweest van doorgeslagen europeanisme. Nog steeds is de steun voor de euro in Nederland laag en doen politici net of er niets aan de hand is. Lees verder »
27-04-05 | 11:01 |

Een Gallische Revolutie ?

Frankrijk vreest een lente revolutie, omdat de oppositie tegen de EU- Grondwet aanwakkert. De hoogste Nee- cijfers tot nu toe tonen aan, dat een week van energieke campagne door de regering Raffarin en de leiding van de Socialistische Partij er niet in is geslaagd de vastbeslotenheid van de kiezers te ondermijnen om op de dag van het referendum 29 mei een Gallische klap toe te brengen aan Chirac, het politieke establishment en de EU. Lees verder »
06-04-05 | 10:37 |

De Europese verklaring

In onderstaande bijdrage wordt puntsgewijs ingegaan op aspecten, die in de Europese ‘constitutie’niet aan de orde komen of door politici bewust niet onder de aandacht worden gebracht. Tevens is het teveel eer om van een Europese ‘constitutie’ te spreken. Een constitutie is een document dat de beginselen en staatsrechtelijke basis vastlegt van een land. In de eerste plaats is de EU geen land, in de tweede plaats worden fundamentele uitgangspunten van bijvoorbeeld de Nederlandse constitutie, vooral de scheiding der machten, met voeten getreden en gaat het grotendeels om een eindeloze opsomming van technische regels, uitzonderingen op uitzonderingen en duplicaties, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Lees verder »
24-02-05 | 14:52 |

Tégen stemmen is voor iedereen het allerbeste

We krijgen een referendum over de Europese grondwet. De meeste mensen hebben deze grondwet nog nooit gelezen, en kunnen dus moeilijk kiezen of ze nu vóór of tegen dit document moeten zijn. Het antwoord is eenvoudig: tégen stemmen is voor iedereen het allerbeste. We zullen uitleggen waarom. De EU-grondwet is een document van 246 pagina’s. Dit is gigantisch als je het vergelijkt met de Nederlandse grondwet, die slechts 17 pagina’s telt. Toch is de afgelopen decennia gebleken dat onze Nederlandse grondwet, die straks ondergeschikt wordt aan de Europese, prima voldoet. Een grondwet van deze omvang is een onwerkbaar document. Maar het is al een duidelijk teken van wat de Europese Unie voor ons in petto heeft: meer bureaucratie. Bureaucratie die nu al enorme bedragen opsnoept en ergernis opwekt. En die alleen maar erger zal worden, al was het maar omdat alles wat Brussel straks doet in 25 talen vertaald moet worden. Lees verder »
10-02-05 | 13:45 |

Beschikt de Europese keuken wel over de juiste Kok?

Op 3 november jl. werd het rapport gepubliceerd van de EU High Level Group (HLG) onder leiding van Wim Kok, getiteld: Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment=. De Groep had de opdracht om een coherente pakket van maatregelen op te stellen gericht op de verwezenlijking van de zogenoemde Lissabon-strategie, van maart 2000. Hierbij hadden de Europese regeringsleiders de wens uitgesproken om van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken met duurzame economische groei. Dit zou tot meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang moeten leiden. Deze doelstelling zou in 2010 dienen te zijn bereikt. Lees verder »
19-01-05 | 20:16 |

Een voorteken van de toekomst

Op woensdag 12 januari heeft het Europese Parlement tijdens een symbolische bijeenkomst met een grote meerderheid de EU-grondwet aangenomen. De uitkomst van de stemming was voor niemand een verrassing. Er zijn 500 stemmen voor de constitutie uitgebracht, 137 tegen en 40 europarlementariërs hebben helemaal niet gestemd. Van de tegenstemmers hebben er opvallend veel Tsjechen en Polen zich uitgesproken tegen de grondwet, aan welke hard gewerkt is onder andere door de oude Franse vrijmetselaar Girard d’Estaing. Deze man is een hooggeplaatst lid van de Grand Orient de France, een clubje voor gefrustreerde oude mannen die de wereld willen “verbeteren”. Eén van die verbeteringen is het lobbyen voor, ontwerpen en steunen van de Europese grondwet. Lees verder »
17-01-05 | 06:32 |

Invoering Euro grootste wisseltruc aller tijden

AMSTERDAM – In zijn zojuist verschenen boek “De euroramp treft ons allemaal” stelt de auteur Martin Dessing dat de door de Europese politici zonder inspraak van de Europese bevolking ingevoerde euro de grootste geldwisseltruc uit de geschiedenis is. Slechts de politici/beslissers en bankdirecteuren hebben daadwerkelijk voordeel van invoering van de euro gehad. Zij allen ontvangen nu hun pensioenen en verhoogde salarissen in aanzienlijk meer waard zijnde euro’s, in plaats van destijds steeds minder waard wordende en door inflatie bedreigde lires, peseta’s, francs, drachmen, guldens en d-marken. Lees verder »
10-01-05 | 12:21 | 1 reactie

Turkije

De kogel is door de kerk, Turkije mag vanaf volgend jaar de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie starten. Waarom is dit zo’n slecht idee? Ben Bot, onze Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en premier Jan-Peter Balkenende hebben als voorzitters van de Europese Unie het groene licht gegeven tot deze onderhandelingen en na consultatie met de echte bazen van de EU, Frankrijk en Duitsland. De politici waren het ogenschijnlijk eens met deze gang van zaken, terwijl de absolute meerderheid van de Europeanen hier totaal niets in ziet volgens de laatste opiniepeilingen. Lees verder »
20-12-04 | 09:33 | 7 reacties

Verenigd Democratisch Europa

Op donderdag 25 november werd er een bijeenkomst gehouden door de Vereniging Democratisch Europa (VDE) en de spreker was Erik Jurgens PvdA-fractielid van de Eerste Kamer in Den Haag. Zijn relaas ging over de controle op de ministerraad van Europa die nu nog niet werd gecontroleerd door de nationale parlementen. De strekking van de toespraak was ,,Terug naar de nationale parlementen” welke dus feitelijk de verkeerde indruk wekte al zou het gaan om de macht van Brussel weer bij de nationale parlementen terug te brengen. Niets van dat alles, Erik Jurgens is en blijft een hardnekkige Eurofiel die ook nog eens voor een federaal Europa blijkt te zijn tezamen met een ‘grondwet’ en een ‘politieke centrale macht’. Ik vroeg hem of het niet beter was om te kijken naar andere mogelijkheden om politiek in Europa te bedrijven, zoals met andere instellingen waaronder de EVA, want Mercosur in Zuid-Amerika, ASEAN in Oost-Azië, CER in Australië en Nieuw-Zeeland en NAFTA van Noord-Amerika hadden ook vrijhandelszones zonder een centralistische bureaucratie en behoefden ook geen president of grondwet. Hierop was zijn antwoord dat hij de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt en hij in Polen was geweest en daar de contratiekampen had gezien. Hij had zich daarom voorgenomen om de politiek in te gaan om dat nooit meer te laten gebeuren. Lees verder »
15-12-04 | 15:42 | 1 reactie