"The Euro is a conquest of sovereignty. It gives us a margin of manoeuvre. It's a tool to help us master globalisation and help us resist irrational shifts in the market."
~Dominique Strauss-Kahn, French Finance Minister, The Daily Telegraph, 1st January 1999.~

De wieg van de Europese Belastingrebellie: Estland

Op een recente bijeenkomst van het ECOFIN in Nederland kwamen Europese ministers van financiën met elkaar in conflict over de Frans-Duitse voorstellen om de bedrijfsbelastingen van de EU te harmoniseren om te voorkomen dat leden met lage belastingen investeringen weglokken bij leden met hoge belastingen. Lees verder »
01-11-04 | 06:06 |

Turkije of Europa : that is the question !

De Turkse toetreding tot de Europese Unie is er één van bureaucratisch schaduwspel en voldongen feiten. In 1963 tekende Turkije een associatieovereenkomst met de toenmalige Europese Economische Gemeenschap. Europa was toen niets meer dan een vrije markt in aanmaak. Niettemin speelt het associatieakkoord nog steeds als springplank tot het lidmaatschap van een Europese Unie die ook een politieke unie is geworden, met aan de top een volwaardig Europees burgerschap. In 1989 kon Europa een Turkse kandidatuur nog afwijzen, maar in 1999 bleek de externe politieke en diplomatieke druk te groot. Door opname in de lijst van kandidaat-lidstaten werd het lot van Turkije ook voetstoots verbonden aan de zogenaamde Kopenhagen criteria, die Europa in 1993 had uitgewerkt om de toetreding van de voormalige Oostbloklanden te beslechten. Over de fundamentele vraag of Turkije en de Europese Unie überhaupt bij elkaar horen, heerste een omerta van politieke correctheid. Of een Turkse kandidatuur wel dezelfde randvoorwaarden moest kennen als de historische hereniging van Oost-Europese landen met de rest van het continent, stond evenmin ter discussie. Pas nu het startschot nadert, breekt het angstzweet uit en verbrokkelt de façade van eensgezindheid. Lees verder »
06-10-04 | 14:09 |

EU doet te weinig aan fraude

De Europese Unie en de lidstaten pakken gerommel met landbouwsubsidies onvoldoende en veel te laks aan. De afgelopen dertig jaar is ruim 3 miljard euro aan subsidies ten onrechte uitgekeerd aan boeren en handelaars. Slechts een kwart daarvan is tot nu toe teruggevorderd of afgeschreven. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. Volgens het rapport keerde de EU tussen 1971 en 2002 in totaal 3,1 miljard euro ten onrechte uit in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Meer dan de helft van dat bedrag ging naar exportsubsidies en naar subsidies voor de fruit- en groentesector. Lees verder »
30-09-04 | 13:26 |

De emissies van de Europese Unie

Iedereen die begaan is met de vrijheid en welzijn in het toekomstige Europa, zou iedere keer weer bezorgd moeten zijn als de Europese Commissaris voor Milieu, Margot Wallström, haar mond weer eens open doet. Op woensdag 7 juli, keurde de Europese Commissie vijf nationale plannen goed die betrekking hebben op de handel in emissierechten voor energie-intensieve industrieën. Denemarken, Ierland, Nederland, Slovenië en Zweden kunnen zich nu op de borst slaan dat ze de niet zo benijdenswaardige status mogen voeren van meest vooruitstrevende naties die de weg hebben ingeslagen welke onherroepelijk zal leiden naar economische zelfmoord. De bedoeling is dat landen als Oostenrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zich binnenkort hierbij aan zullen sluiten. “Het besluit”, zei Wallström, “laat zien dat we serieus bezig zijn met de politiek over klimaatverandering en dat we, zoals gepland, met de emissiehandel op 1 januari van het komende jaar een aanvang kunnen nemen.” Lees verder »
13-09-04 | 17:10 |

Nederland blijft grootste betaler in EU

Ook in 2003 was Nederland het land dat per saldo het meest heeft afgedragen aan ‘Brussel’, in verhouding tot het nationaal inkomen. Vorig jaar bedroeg het verschil tussen betalingen en onvangsten voor Nederland een kleine 2 miljard euro, ofwel 0,43 procent van het nationaal inkomen. Dat bleek uit een presentatie dinsdag door de Europese Commissie. Overigens hanteert het Nederlandse ministerie van Financiën andere cijfers, waardoor de Nederlandse nettobijdrage nog hoger wordt. Dat heeft te maken met douaneheffingen, die volgens de Commissie eigendom zijn van de Europese Unie. Nederland heeft relatief veel douaneheffingen door de grote Rotterdamse haven. Lees verder »
08-09-04 | 16:42 |

Zalm pleit voor minimum winstbelasting bij bedrijven

Minister Zalm van Financiën heeft eergisteren in het Europees Parlement voorgesteld om een minimum vast te stellen voor de vennootschapsbelasting voor alle lidstaten van de Europese Unie. Daarmee gaat hij aanzienlijk verder dan zijn partijgenoot Bolkestein, die als verantwoordelijk eurocommissaris hooguit de rekenbasis voor de bedrijfsbelastingen gelijk wil trekken. Lees verder »
02-09-04 | 13:09 |

“Europese Grondwet? Goed idee!”

‘Meerderheid is voor Europese grondwet’ kopte NRC Handelsblad in de weekenduitgave van 20 en 21 september jongstleden. Ruim 50% is vóór een Europese grondwet, zo blijkt uit een onderzoek van het bureau Intomart onder 500 mensen. Prima, zou je zeggen, als de Europese grondwet er komt is het goed dat het merendeel van de Nederlanders er achter staat. Omdat mensen zeggen voorstanders te zijn van de grondwet zou je verwachten dat ze hebben gekeken naar de voor- en nadelen en tot de conclusie zijn gekomen dat de genoemde grondwet per saldo een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. Maar wat blijkt uit hetzelfde onderzoek? Mensen hebben eigenlijk geen idee wat de genoemde grondwet inhoudt en geven dat zelf ook aan. Lees verder »
25-08-04 | 10:09 |

Kleine mensen verplicht in kinderzitje

Kinderen tot 1.35 meter en kleine volwassenen moeten binnenkort allemaal verplicht in een kinderstoeltje op de achterbank van de auto zitten. Volgens De Telegraaf werkt de Europese Unie momenteel aan een voorstel die dat bepaalt. Lees verder »
09-08-04 | 12:51 | 1 reactie

De mullahs van Turkije

De afgelopen week bezocht Erdogan Frankrijk als onderdeel van zijn charme-offensief om Turkije geaccepteerd te krijgen in de Europese Unie. Europa zal meer krijgen dan ze verwachten als ze Turkije in hun midden zouden toelaten onder het leiderschap van Erdogan. Lees verder »
27-07-04 | 13:37 |

Europees parlement is tegen vrije handel

Het Europees Parlement heeft 3% vrijhandelsgezinde leden en 97% die de wereldhandel wil fnuiken door handelsgrenzen of toelagen. Europa moet het meest kennisintensieve werelddeel worden, zo werd afgesproken op de top van Lissabon. Logisch zou zijn dat de vrije handel van goederen en diensten wordt ingeroepen om deze sprong te vergemakkelijken. Niet dus. Het Europees Parlement toont de werkelijkheid: Het Europees Parlement heeft 3% vrijhandelsgezinde leden en 97% die de wereldhandel wil fnuiken door handelsgrenzen of toelagen. Lees verder »
27-06-04 | 13:24 |